Thứ Năm, 6 tháng 5, 2021

Nhật ký ( Chương 5 ) BHX tại ca 3 của cô gái BHX

 Làm việc tại BHX các bạn phải làm các công việc từ " thu ngân , làm kho , dọn vệ sinh ,..... " hôm nay mình sẽ chia sẽ hình ảnh của một góc nhỏ tại BHX nhe ! 

Tại đây khi các ca bán hàng đã kết thúc và bắt đầu ca chiều thì nhân viên BHX phải chuẩn bị mọi việc để phục vụ khách hàng tốt nhất và công việc đầu tiên của ca chiều là dọn dẹp vệ sinh . Đó là một trong những việc hàng đầu của BHX nhe các bạn