Thứ Ba, 13 tháng 4, 2021

Nhật ký " Chương 1 "

   Ngày 13 th4 năm 2021 , là ngày đầu tiên tôi viết nhật ký . Chất các bạn thấy thất mắt sau tôi lại viết nhật ký tại đây là do hôm nay là ngày tôi thấy cuộc đời mình tồi tệ nhất như chất đói với nhiều người thì chẩn là gì của cuộc đời của họ   Tôi năm nay đã được 24 tuổi rồi mà cuộc sống luôn phải theo ý của bố(mẹ) tuy bình thường sẽ không sau như hôm nay họ lại ép tôi phải kết hôm do họ sắp đặt và được làm mai như mong muốn của tôi thì đợi kiếm thật nhiều tiền cho gia đình .

  Phải , đúng là mơ ước tôi lặp ra là sau khi có tiền rồi mới tính tới việc kết hôn lấy vợ. Ý nghỉ của tôi là khi lấy vợ sớm thì mình nghèo lạy không lo được cho nữa kia của mình với con cái là không thể chấp nhận được .  Cho nên mình viết bài này gửi tới các cộng đồng xin các bạn góp ý giúp mình phải làm sau ! 

Không có nhận xét nào: